privacy statement stichting weekendschool “toppers op zondag” in twente

De Stichting weekendschool “Toppers op Zondag” in Twente (TOZ) is gevestigd op het volgende adres: postbus 771 7550 AT Hengelo OV

Het beleid van TOZ is in compliance te zijn met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Het beleid daarvoor is de persoonsgegevens zodanig te verwerken dat de rechtmatigheid, transparantie, juistheid en doelbinding is bewerkstelligd, de persoonsgegevens beveiligd zijn en in het onverhoopte geval dat er sprake is van een datalek de juiste stappen worden genomen.

 

  1. Informatieverzameling en –verwerking door TOZ

 

Indien door middel van de Contact tab van de website informatie wordt opgevraagd worden persoonsgegevens verstrekt aan TOZ die nodig zijn om contact met de aanvrager op te nemen. Daarbij dient actief te worden aangegeven dat de aanvrager akkoord gaat met de verwerking van de gegevens. Bezoekers van de website kunnen niet getraceerd worden op IP adres. TOZ verwerkt de contactinformatie op de servers van de hosting organisatie waar haar website wordt gehouden. Deze contactinformatie bestaat uit naam, E-mail adres en telefoonnummer. De gegevens worden bewaard zolang de aard van de gegevens nodig is voor de volledige afhandeling van de vragen en berichten. Conform de AVG bestaan de daarin vastgelegde rechten van de betrokkene zoals recht op inzage, rectificatie.

 

De gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, de zogenaamde automatisch gegenereerde informatie, wordt onderworpen aan een standaard beveiligingsscan en gebruikt voor statistische doeleinden van bezoek en klikgedrag van bezoekers van de website.

 

Met de hosting organisatie is een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin de beveiliging van deze gegevens is gewaarborgd.

 

  1. Automatisch gegenereerde informatie

 

De gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, de zogenaamde automatisch gegenereerde informatie, wordt onderworpen aan een standaard beveiligingsscan en gebruikt voor statistische doeleinden van bezoek en klikgedrag van bezoekers van de website. Google Analytics verzamelt deze informatie. In de wetgeving is opgenomen dat diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, kunnen uitgezonderd worden van de cookiewet wanneer deze diensten geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Op de website van TOZ is de instelling van Google Analytics zodanig dat het gebruik van deze dienst onder genoemde uitzondering valt. De gegevens kunnen niet aan derden worden verstrekt anders dan dat er een wettelijke reden toe is.  

 

  1. Cookies

 

Bij het aanbieden van haar website en haar diensten maakt TOZ gebruik van zogenaamde Analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door het bezoeken van een pagina op de website wordt meegestuurd. De cookie wordt vervolgens door de browser op de harde schijf van de computer, mobiel of tablet van de gebruiker opgeslagen. Door middel van Analytische Cookies krijgen eigenaren van websites inzicht in het gebruik van hun website. De privacy van de bezoeker blijft bij deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaringen voor bezoekers verbeterd kunnen worden. Voor deze analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren behoeft geen toestemming van de gebruiker te worden gevraagd. Daarom is er geen cookiebar op deze website. De hosting organisatie van TOZ maakt geen gebruik van Visual Website Optimizer

Voor het analyseren van de website gebruikt TOZ Google Analytics. Zie hiervoor de cookie policy van Google Analytics (https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html) en aanvullende informatie over de TOS (Terms of Service) van Google Analytics. (https://www.google.com/analytics/terms/us.html ).

 

TOZ maakt gebruik van Youtube voor het afspelen van video’s. Zie hiervoor de cookie policy van Youtube (https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines)

 

 

  1. Nieuwsbrief/Contact informatie

 

Wij bieden via de website een nieuwsbrief aan. Daarmee wij informeren wij over activiteiten, projecten die de groepen doen, over de bestuursleden en de plannen en ontwikkelingen van TOZ. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De gevraagde informatie bestaat uit naam, e-mail adres en telefoonnummer. Dat laatste wordt gebruikt als contactinformatie via de telefoon effectiever is.  De gegevens worden bewaard zolang de aard van de gegevens nodig is voor de volledige afhandeling van de dienst en de gebruikers zich niet laat uitschrijven. Conform de AVG bestaan de daarin vastgelegde rechten van de betrokkene zoals recht op inzage, vergetelheid, rectificatie. Voordat de aanmelding definitief is wordt door middel van een antwoordmail gevraagd de aanmelding te bevestigen.

 

  1. Gebruik door derden

 

Zonder uw expliciete toestemming zal TOZ uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). TOZ kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan TOZ uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

  1. SSL beveiliging

 

TOZ heeft een Domein Validatie certificaat, een SSL (Secure Sockets Layer).  Met een SSL bestaat er een versleutelde verbinding tussen een apparaat en de server waarop de gegevens worden opgeslagen. Dit betekent dat formuliergegevens over een beveiligde internetverbinding gaan.  Het SSL protocol is ontworpen om privacy voor communicatie op het internet te garanderen en is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Op een beveiligde pagina dient de browser te melden dat je op een veilige site bent. Voor deze site wordt er een slotje getoond in de browserbalk. Dit slotje is vaak groen (afhankelijk van de browser) en toont soms “Veilig” erbij.

TOZ beschermt gebruikersinformatie ook offline. Alle gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

 

 

  1. De verantwoordelijkheid van TOZ

 

Indien op  de website hyperlinks zijn opgenomen waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt heeft TOZ geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website van TOZ zijn verkregen. TOZ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

  1. Wijzigingen privacy statement

 

De privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website

 

  1. Klachten

 

Als er klachten zijn over de privacy verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur van TOZ. Contact via het secretariaat: feikjevdb@gmail.com.

 

Enschede, mei 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren

Anbi De Stichting Weekendschool "Toppers Op Zondag" in Twente heeft de ANBI-status