Vacatures

De Stichting Weekendschool Toppers op Zondag zoekt voor haar bestuur een voorzitter met als aandachtsveld communicatie en algemene aansturing.

 

Voor 1 op de 12 kinderen is het leven lastig, ze groeien op in een minder kansrijke situatie. De Stichting Weekendschool Toppers op Zondag in Twente heeft de ANBI status en stelt zich tot doel deze kinderen meer kansen te geven zich goed te ontwikkelen en de eigen talenten te ontdekken. In de twaalf jaren van haar bestaan heeft de Weekendschool een sterke groei doorgemaakt. Onze programmamanagers en coaches verzorgen voor 12 groepen met in totaal ca. 250 kinderen bedrijfsbezoeken, workshops en activiteiten in de gemeenten Almelo, Enschede, Hof van Twente en Hengelo. Onze inspanningen zijn er op gericht om kinderen in de leeftijdsgroep van tien tot veertien jaar te laten kennismaken met een breed scala aan beroepen en een bredere blik te geven op de maatschappij. In verband met deze groei en de maatschappelijke ontwikkelingen staat het bestuur voor de volgende uitdaging:

 

  • Het verder versterken van het lokale en regionale maatschappelijke draagvlak door het leggen en onderhouden van contacten met provincie, gemeenten, bedrijven, instellingen, serviceclubs en beroepsbeoefenaren.
  • Het verder ontwikkelen en versterken van het financiële draagvlak
  • Het doorontwikkelen van concepten en activiteiten in relatie met maatschappelijke, onderwijskundige en regionale ontwikkelingen.

 

Van de voorzitter verwachten we dat hij/zij:

 

  • Authentiek en met overtuigingskracht onze visie extern en intern uitdraagt.
  • Beschikt over een  uitgebreid relatienetwerk met bedrijven, instellingen, bestuurders en serviceclubs en deze netwerken aanwendt om zaken voor elkaar te krijgen. 
  • Met oorspronkelijke en creatieve oplossingen kan bijdragen aan het verder inhoud geven aan de strategische vraagstukken van de Weekendschool
  • Effectieve relaties onderhoudt met belangrijke stakeholders en zorgt voor een goede samenwerking en afstemming met bestuursleden, Raad van Toezicht, College van Aanbeveling en (programma)managers.

 

De Weekendschool Toppers op Zondag in Twente is een professionele organisatie. De bestuurders faciliteren de managers en coaches die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Het tijdsbeslag bij deze functie is ca 2 tot 3 uur in de week.

 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Belinda Schurink voorzitter van de Raad van Toezicht: Belinda van de Geluksmederij <belinda@geluksmederij.nl>

Sponsoren

Anbi De Stichting Weekendschool "Toppers Op Zondag" in Twente heeft de ANBI-status