De Zuidsprong

Openbare basisschool "De Zuidsprong" (voorheen IKC "Het Lang") is de eerste "Alles - in - één - school" in Enschede: AIS De Zuidsprong .

De kickoff vond plaats op 20 april 2017 in aanwezigheid van wethouder Eelco Eerenberg.

Wat zijn de kenmerken van de "Alles in één school":

 • De school als het kloppende hart van de wijk, het centrum van de buurt. Open van 7:00 - 19:00 uur
 • Levert een zichtbare bijdrage aan het welbevinden van: leerlingen, ouders en medewerkers.
 • Levert een zichtbare bijdrage aan het leefklimaat in de wijk: meer onderlinge betrokkenheid en tollerantie.
 • Zorgt voor een sluitend netwerk. Nadruk op vroegtijdige signalering en samenredzaamheid. 

Het belangrijkste doel:

Kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders zodanig ondersteunen dat de kinderen een goede toetreding tot het basisonderwijs hebben. Met als uiteindelijk doel schooluitval te minimaliseren en waar mogelijk te voorkomen.

Welke middelen heeft AIS De Zuidsprong tot zijn beschikking:

 • Huiswerkbegeleiding
 • Taallessen voor volwassenen
 • Een huiskamer project
 • Thema-ochtend van Alifa
 • Eigen Kracht Conferentie
 • Logopedie in school 
 • Beweegkriebels: bewegen voor ouder en kind (0-4 jaar)
 • Fysiotherapie in school
 • GGD Twente- positieve gezondheid: jeugdverpleegkundige op school
 • Wijkcoach houdt spreekuur op school

Voor meer informatie kunt u naar de website van AIS De Zuidsprong; www.dezuidsprong.nl

Sponsoren

Anbi De Stichting Weekendschool "Toppers Op Zondag" in Twente heeft de ANBI-status