Horizonbreed onderzoek

In 2012 hebben twee studenten van Saxion Hogeschool in het kader van hun afstuderen een onderzoek verricht naar de invloed van het traject "Horizonverbreding" van stichting Weekendschool "Toppers op Zondag" in Twente ten aanzien van de motivatie, het zelfvertrouwen en de beroepskeuzeoriëntatie van de deelnemende kinderen. Conclusies: deelname aan het traject Horizonverbreding verhoogt het zelfvertrouwen, de sociale vaardigheden en de taalvaardigheid van de deelnemende kinderen. Tevens neemt de motivatie om informatie over mogelijke toekomstige beroepen op te zoeken toe.

Horizonbreed een steuntje in de rug

In 2017 hebben wederom twee studenten van Saxion Hogeschool een afstudeeronderzoek verricht onder deelnemers van de Weekendschool. Dezelfde kinderen die in 2012 meededen aan het onderzoek zijn opnieuw geinterviewd. De Weekendschool was benieuwd naar het langetermijn effect van het traject "Horizonverbreding". Conclusie van dit tweede onderzoek: De Weekendschool zorgt voor toename van de extrinsieke motivatie om actief op zoek te gaan naar een vervolgstudie / beroep, en verhoogt het zelfvertrouwen van de jongeren.

Sponsoren

Anbi De Stichting Weekendschool "Toppers Op Zondag" in Twente heeft de ANBI-status