Financiering

De Weekendschool is wat betreft de organisatie en het voortbestaan afhankelijk van publiek en privaat geld.

Bij de start in 2008 heeft de provincie Overijssel eenmalig een subsidie verstrekt. De lokale overheden, d.w.z. de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben een aantal jaren een subsidie toegekend aan de Weekendschool. Vanaf het schooljaar 2011/ 2012 verstrekken de gemeenten Almelo en Enschede een jaarlijkse subsidie. 

Daarnaast is de Weekendschool financieel afhankelijk van de bijdragen van bedrijven en instellingen. Ook via fondsen worden gelden verworven. Verschillende serviceclubs in de regio ondersteunen ook de Weekendschool, zowel financieel als d.m.v. het meewerken aan thema's.
Een nieuw project of een speciaal thema kan in financieel opzicht “geadopteerd” worden door een bedrijf, instelling of een vereniging; echter ook het meewerken aan een thema kan een belangrijke bijdrage zijn.

De stichting Weekendschool "Toppers op Zondag” wil samen met het bedrijfsleven en instellingen zorgen voor kwalitatief hoogwaardige activiteiten voor de jongeren die deelnemen aan “Toppers op Zondag”.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen bedrijven, maatschappelijke instellingen en particulieren een partnerschap aangaan met de Weekendschool. Een bijdrage kan bestaan uit:  

  • Bijvoorbeeld een meerjarige financiële bijdrage, schenkingen/giften of een donateurschap
  • Het beschikbaar stellen van materialen of locaties
  • Een bijdrage in het leveren van kennis en gastdocenten etc.
  • Bedrijven en instellingen kunnen ook hun bedrijf openstellen voor een bezoek van leerlingen.


Op die manier draagt men tevens bij aan de ontwikkeling van toekomstige potentiële medewerkers op de regionale arbeidsmarkt.
Hieronder ziet u de logo’s van een aantal van onze partners en sponsoren. Om de kwaliteit van de Weekendschool te waarborgen is men steeds op zoek naar nieuwe partners en sponsoren.

De stichting heeft een ANBI status.

Met een zogenaamd partnerschap verbindt een bedrijf of instelling zich aan de Weekendschool: dat kan voor een of meerdere jaren en dat kan een financiële bijdrage zijn; het leveren van gastdocenten of het invullen van een thema etc.

Partner worden?
Stuur een mail naar: willem.fhij@gmail.com  en er wordt daarna met u contact opgenomen.

 

Vrienden/donateurs van de Weekendschool

Wanneer de Weekendschool uw sympathie heeft kunt u als bedrijf, instelling en/of particulier ook zonder een actieve bijdrage te leveren vriend worden van de weekendschool.

Vriend/ donateur worden?

Stuur een mail naar willem.fhij@gmail.com  en er wordt daarna met u contact opgenomen.

Aanmelden voor partnerovereenkomst

Sponsoren

Anbi De Stichting Weekendschool "Toppers Op Zondag" in Twente heeft de ANBI-status