Onze visie

Weekendschool "Toppers Op Zondag" heeft de ambitie jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben de mogelijkheid te bieden hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Hierdoor zal hun zelfvertrouwen groeien en dit zal hun perspectief op de toekomst positief kunnen beïnvloeden. Wij willen jongeren de kans bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij hopen dat jongeren hierdoor gemotiveerd en gestimuleerd zullen worden om een bewuste keuze te maken voor een studie en/of beroep. Vooral jongeren met in potentie aanwezige talenten willen wij hiermee een extra steuntje in de rug geven om zich op hun eigen niveau te kunnen ontwikkelen.

Sponsoren

Anbi De Stichting Weekendschool "Toppers Op Zondag" in Twente heeft de ANBI-status